E-learningkurser – Københavns Universitet

SKT > Butik > E-learningkurser

E-learningkurser

Anatomi - 3D

Et interaktivt selvstudie kursus om hovedets anatomi og røntgenanatomi.

 

Kurset indeholder følgende emner:

  • Kraniet
  • Mundhulen
  • Spyt
  • Muskler
  • Mundhulens nerver
  • Røntgenanatomi

Flere af emnerne er suppleret med uddybende tekst.

Kurset er bygget op omkring en række 3D modeller af kraniet, kliniske fotos og røntgenbilleder. Indlæringen understøttes af en række øvelsesopgaver undervejs i kurset.

Alle kapitler afsluttes med en test. Endvidere er der en sluttest med mulighed for at udskrive et kursusbevis, når sluttesten er bestået.

Kurset er meget interaktivt, idet brugeren kan rotere 3D-modellerne 360° og tilbyder blandt andet faciliteter som ordbog, så brugeren kan træne den korrekte udtale, og en studieliste hvor man kan se, hvad man svarer forkert på i kapiteltestene. Der er mulighed for at vælge speak på hele kurset.

Anatomiprogrammet er nomineret 4 gange i forbindelse med danske og udenlandske konkurrencer.

Tandmorfologi - 3D - Ny version!

Tandmorfologi - 3D er et interaktivt selvstudie kursus om bl.a. tændernes form og størrelse.

 

Kurset indeholder følgende emner:

  • Tandens opbygning
  • Tandantal - betegnelser - symboler
  • Tandens makromorfologi
  • Tanddannelse - frembrud - skifte

Flere af emnerne er suppleret med uddybende tekst.

Kurset er bygget op omkring en række spændende 3D-modeller, som brugeren kan dreje og rotere 360° og dermed se fra alle vinkler. Endvidere er der mange animationer, en lang række kliniske fotos samt røntgenbilleder.

Brugeren kan vælge selv at læse kursets tekstsider eller at få dem læst op. I kurset er der også en ordbogsfunktion, hvor både selve ordet og den tilhørende forklaring læses op, så brugeren kan træne den korrekte udtale.

Indlæringen understøttes af en række øvelsesopgaver undervejs ligesom hvert kapitel afsluttes med en test. Endelig afsluttes hele kurset med en test. Til toppen

Morfologiprogammet har modtaget tre udenlandske nomineringer.

Begge programmer er web-baserede og kan benyttes alle steder, hvor der er en internetopkobling.