Skitsebøger – Københavns Universitet

SKT > Butik > Skitsebøger

"Tandmorfologi - skitser og billeder"

Skitsebogen er lavet i samarbejde med tandlæge Ole Carlsen, tidligere lektor på og mangeårig leder af afd. for Tandmorfologi på Tandlægeskolen ved Københavns Universitet. 

Bogen gennemgår alle de permanente tænder set i fem forskellige aspekter, i både billeder og tegninger.

Endvidere gennemgås alle de temporære tænder (mælketænderne) set i fem forskellige aspekter ved hjælp af tegninger. 

Endelig indeholder bogen et afsnit med makromorfologiske grundstrukturer og en oversigt over tandbuerne set okklusalt fra. 

Bogen er spiralindbundet og trykt på 200 gram Colortech plus papir. Bogen fås på flere sprog.