Efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

SKT > Efter- og videreuddann...

Efter- og videreuddannelse på SKT

Efter kort tid på arbejdsmarkedet kan der opstå behov for at efter- og videreuddanne sig. Det kan være ønsket om at ajourføre, opdatere eller udbygge sine kvalifikationer, f.eks. som følge af arbejdet med nye eller udvidede funktionsområder eller at der udvikles nye materialer, metoder og teknikker. 

Hovedparten af vores kurser er baseret på en række praktiske øvelser, som har til hensigt at forbinde teorien med den praktiske anvendelse i hverdagen. Kurserne kan være målrettet enkelte faggrupper eller hele klinikkens team.

Skolen kan tilbyde individuelt tilrettelagte kurser efter aftale.

Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis (AOP) henvender sig til den erfarne tandklinikassistent, der ønsker at opnå nye kompetencer enten indenfor et fagområde eller ved at gennemføre en hel videreuddannelse.