Videreuddannelse klinikassistent – Københavns Universitet

Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis (AOP)

Tandklinikassistenten spiller en meget aktiv og vigtig rolle i tandplejeteamet med flere og flere selvstændige arbejdsopgaver inden for patientbehandling, drift og administration.

Klinikassistenten har også en nøgleposition som organisator i forhold til afviklingen af alle klinikkens opgaver. Mængden af udefra kommende krav til tandklinikken som arbejdsplads og udbyder af sundhedsydelser er steget.

Tandklinikken får flere arbejdsopgaver, der med fordel kan løses af tandklinikassistenten.

AOP'en bygger videre på din grunduddannelse og dine erfaringer fra det daglige arbejde på tandklinikken, så du får de teoretiske og praktiske kompetencer, der er brug for i fremtidens tandpleje.

Du bliver opkvalificeret. Uddannelsen giver dig også mulighed for fortsat videreuddannelse, fx til at søge ind på en diplomuddannelse.

Akademiuddannelsens opbygning

Uddannelsen er opdelt i moduler og gennemføres som studie på deltid. Du kan vælge et enkelt eller få moduler efter dine og din arbejdsplads interesser. Hvert modul er tilrettelagt over en periode på 3-5 måneder med i alt 8-10 undervisningsdage.

På undervisningsfrie dage arbejder du normalt på klinikken. Ved siden af dette studerer du selv, læser udleveret materiale og løser større eller mindre opgaver.

Hvert modul afsluttes med en eksamen med udgangspunkt i dit arbejde på klinikken.

Moduler

Hele uddannelsen består af to obligatoriske og tre valgfrie moduler inden du afslutter med afgangsprojektet. Du har mulighed for at vælge et modul fra andre akademiuddannelser i stedet for ét af de valgfrie moduler.

Obligatoriske moduler

  • Kommunikation i tandplejen
  • Service- og kvalitetsudvikling på tandklinikker

Valgfrie moduler

  • Tandpleje for børn og unge
  • Administration og drift af tandklinikker
  • Implantologi og kirurgi
  • Ortodonti
  • Protetik
  • Tandpleje for borgere med særlige behov
  • Tandpleje for 0-6 år og non-operativ behandling

Afsluttende modul

  • AfgangsprojektTil toppen