Moduloversigt – Københavns Universitet

SKT > Efter- og videreuddannelse > AOP > Moduloversigt

Akademiuddannelse i Odontologisk Praksis

Klik på modultitlen og læs mere om modulets indhold, varighed, deltagerkreds mm.
Du kan tilmelde dig online via linket under modulbeskrivelsen.

Ved blankt datofelt er datoen for næste modul ikke fastsat. Tilmeldte vil få besked, når datoen er på plads.

Ønsker du at ansøge om tilskud fra Omstillingsfonden, skal du udfylde denne Tro- og loveerklæring og uploade den sammen med tilmeldingsblanketten til AOP. Da midlerne er begrænsede opfordres offentligt ansatte til i stedet at søge Kompetencefonden om tilskud til egenbetaling.