Nordplus-projekt på tandklinikassistentuddannelsen – Københavns Universitet

SKT > Meddelelser > Nyheder > Nordplus-projekt på ta...

15. april 2016

Nordplus-projekt på tandklinikassistentuddannelsen

SKT har i 2015/2016 deltaget i et nordisk projekt, hvor de 3 skandinaviske lande (Norge, Sverige og Danmark) har forsøgt at beskrive kompetencer i fremtidens tandklinikassistentuddannelse i 2025, i forhold til de mulige udfordringer fremtiden bringer.

Derudover var det et mål at dele erfaringer og fremme samarbejde mellem de skandinaviske lande.

Den endelige rapport kan læses her: Beskrivelse af KA - uddannelsen år 2025