Nye regler for skolepraktik – Københavns Universitet

SKT > Meddelelser > Nyheder > Nye regler for skolepr...

27. november 2017

Nye regler for skolepraktik

Begrænsning af virksomhedsforlagt undervisning, delaftaler og kortaftaler

Fra 1. januar 2018 kommer der nye regler som bl.a. betyder at virksomhedsforlagt undervisning (VFU) omdøbes. Det kommer fremover til at hedde virksomhedsforlagt praktikuddannelse (VFP) og kan kun vare i 3 uger for den enkelte elev i samme virksomhed og højest vare 6 uger af elevens samlede praktikuddannelse.

Delaftaler kan kun indgås og gennemføres 1 gang for den enkelte elev i samme virksomhed.

Korte uddannelsesaftaler kan kun indgås op til 2 gange mellem den enkelte elev og samme virksomhed med mulighed for dispensation.