Studenter projekt med opsøgende tandpleje for flygtninge – Københavns Universitet

SKT > Meddelelser > Nyheder > Studenter projekt med ...

05. februar 2016

Studenter projekt med opsøgende tandpleje for flygtninge

Vi har derfor som 2. års tandplejerstuderende, valgt at sætte fokus på flygtninge som en social udsat gruppe i et projekt med sundhedsfremme på vores uddannelse. Efter en del baggrundssøgning har vi formået at opstille en intervention.

Vi har i forbindelse med vores intervention etableret kontakt til vores målgruppe i et aktivitetscenter for flygtninge. Netværkshuset ligger i Gentofte, og er et center, hvor de nyankommne flygtninge har mulighed for at integrere sig.

Interventionen var opbygget således, at vi til at starte med foretog et interview med 6 forskellige kvinder med hhv. arabisk – og persisk baggrund, hvor vi tilspurgte omkring vaner, viden, holdning samt deres sundheds- og sygdomsadfærd med særlig fokus på plak.

Interviewet blev udført på kvindernes eget sprog, hvilket har givet en tættere kontakt og forståelse. Med denne nye viden vi har fået ved at interviewe kvinderne, havde vi forberedt en powerpoint præsentation med en række illustrative dias, der havde til formål at beskrive tandsundhed, resultatet ved fravær af denne samt et indblik i det danske sundhedssystem og dets muligheder.

Til præsentationen deltog 20 kvinder, herunder dem vi havde interviewet. Vi valgte at undervise på dansk med brug af en arabisktalende og persisktalende tolk. Selve interventionen blev bygget som et generelt tiltag, men også et mere patient aktiverende tiltag, ved at vi forsøgte at skabe en dialog med målgruppen.

Vi sluttede af med en invitation til SKT (Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere) til en visitation og tandrensning. Her fik vi indblik i et gentagende klinisk mønster, hvoraf mange af patienterne præsenterede én eller flere af følgende observationer: En del bløde og hårde belægninger, kronisk gingivitis med blødende pocher over 4 mm på mere end 3 tænder, der ikke var ’’nabotænder’’ og caries.

Vi har forsøgt med denne intervention at skabe en så tæt relation og forståelse af disse kvindelige flygtninge bl.a. pga. deres sårbare tid som flygtninge.

Undervisningen blev til en stor succes, og den ansvarlige for Netværkshuset ønskede regelmæssige besøg og undervisning i tandsundhed fra tandplejere. Han har tidligere ønsket at skabe større fokus på tandsundheden, men har ikke haft den mulighed for at hjælpe dem.

Vi, som tandplejere, kan hjælpe de nyankommne med at forstå vigtigheden af tandbørstning og gøre tandbørstningen til en daglig rutine samt at forstå vigtigheden i at passe sine tænder på trods af ikke-synlige/ikke mærkbare sygdomstegn.

Vi har nu åbnet op for muligheden til at give dem større viden inden for tandsygdomme, eftersom Netværkshuset har fået et samarbejde med SKT.

Annahit, Rania & Soma - 2. års tandplejerstuderende på SKT, KU