Organisering af kvalitetsarbejdet

De studerende
Underviserne evaluerer løbende undervisning i dialog med de studerende. Justeringer af det planlagte forløb foretages jævnligt for at imødekomme de studerendes behov og ønsker. Der gennemføres spørgeskemaundersøgelser af de studerendes trivsel samt evaluering af undervisningen. Spørgeskemaundersøgelserne gennemføres i slutningen af alle moduler.

3-5 år efter endt uddannelse udføres dimittendundersøgelser, hvor de som har afsluttet hele Akademiuddannelsen bedes om at udfylde et spørgeskema om deres vurdering af undervisningen og deres læringsudbytte.

Disse evalueringer sker ved hjælp af udsendte elektroniske spørgeskemaer. Besvarelserne er anonyme. De modulansvarlige analyserer de studerendes evalueringer og tager beslutninger om justeringer og forandringer, der skal til at øge de studerendes udbytte og tilfredshed.

Aftagerne
SKT afholder møder med et aftagerpanel af chefer, som har haft ansatte på uddannelsen med henblik på at samle input til forbedringer af læring og indhold på de forskellige moduler. De ansvarlige analyserer aftagernes tilbagemeldinger og tager beslutninger om justeringer og forandringer, der skal til at øge de studerendes udbytte.

Underviserne
I forbindelse med analyse af de studerendes og aftagernes input til kvalitetsudviklingen af akademiuddannelsen i odontologisk praksis inddrage modulansvarlige og undervisere i arbejdet med at udforme justeringer og udvikle uddannelsen og undervisningen.

For akademiuddannelsen i odontologisk praksis gennemføres der desuden en årlig uddannelsesredegørelse i maj, hvor udviklingsparametre vurderes og beskrives samt godkendes af dekanen.

Link til AOP dimittendundersøgelse 2017