Tandklinikassistentuddannelsen

Foruden den formative og summative evaluering af eleverne, som underviserne gennemfører mundtligt, udføres der også kontinuerlige spørgeskemaundersøgelser af elevernes trivsel og evaluering af undervisningen.

Undervisningsevalueringen er udviklet i samarbejde med elever og medarbejdere, og gennemføres efter hvert endt forløb på både grund- og hovedforløb. Undervisningsevalueringerne er elektroniske (SurveyExact) og anonyme vurderinger af kompetencemål samt kvaliteten af den anvendte didaktik og pædagogik ved de enkelte fag på forløbene. 

Planlægningen, og måden der arbejdes med resultaterne af undervisningsevalueringerne, er vist herunder. Faglærerne arbejder med undervisningsevalueringerne i teams. En gang årligt præsenteres de samlede resultater for kolleger, som vist i diagrammet under Resultat og udvikling.

Grund- og hovedforløb evalueres hver gang, og anvendes som løbende feedback og dialoggrundlag i teamet.