Tandplejeruddannelsen

Organisering af kvalitetsarbejdet med de studerende
Foruden den formative og summative evaluering af de studerende, som underviserne gennemfører mundtligt, udføres der kontinuerlige spørgeskemaundersøgelser af de studerendes trivsel samt evaluering af undervisningen. 

Undervisningsevalueringen er udviklet i samarbejde med studerende og medarbejdere og gennemføres 2 gange pr. skoleår (lige år/ lige moduler, ulige år/ ulige moduler). Undervisningsevalueringerne er elektroniske (SurveyExact) og anonyme vurderinger af kompetencemål samt kvaliteten af den anvendte didaktik og pædagogik ved de enkelte fag på modulerne.

Planlægning og måden, der arbejdes med resultaterne af undervisningsevalueringerne, er vist herunder.

For tandplejeruddannelsen gennemføres der desuden en årlig uddannelsesredegørelse i maj, hvor udviklingsparametre skal vurderes og beskrives samt godkendes af dekanen.