Organisation og ledelse

Organisationsdiagram for SKT

SKT er en del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. 
De styrende organer består af et skoleråd og et undervisningsudvalg på tandplejeruddannelsen samt et uddannelsesudvalg på tandklinikassistentuddannelsen.

KU's bestyrelse, referater mv.

Organisationsdiagram over SKT