Kompetenceprofil for SKT's undervisere

Vedtaget 18.11.2015

Underviserne er det vigtigste aktiv for de studerendes og elevernes læring. Undervisningen skal afspejle den pædagogik, som SKT´s fælles pædagogiske grundlag beskriver. Kompetenceprofilen består af de underviserværdier, den underviserviden og de undervisningsaktiviteter, som underbygger den ønskede praksis.

Kompetenceprofilen er inspireret af KU´s kompetenceprofil, internationale standarder for kvalitetssikring af undervisning og defineret i samarbejde med ledelsen og undervisere fra uddannelserne på SKT.