Kompetenceprofil for SKT's undervisere

Vedtaget 18.11.2015

Underviserne er det vigtigste aktiv for de studerendes og elevernes læring. Undervisningen skal afspejle den pædagogik, som SKT's fælles pædagogiske grundlag beskriver. Kompetenceprofilen består af de underviserværdier, den underviserviden og de undervisningsaktiviteter, som underbygger den ønskede praksis.

Kompetenceprofilen er inspireret af KU's kompetenceprofil, internationale standarder for kvalitetssikring af undervisning og defineret i samarbejde med ledelsen og undervisere fra uddannelserne på SKT.