Mission og vision

SKT er en del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Det er SKT's mission, at uddanne tandklinikassistenter og tandplejere med kompetencer til, at indgå i effektive og tidssvarende tandplejeteams til gavn for borgerne.

SKT's mission er at formidle ny viden og nye kompetencer gennem efter- og videreuddannelse af tandplejeteamet.

SKT's vision er at være anerkendt for undervisning med høj faglig og pædagogisk kvalitet, og for at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der udfordrer og udvikler studerende, elever og personale.

Det er ligeledes SKT's vision, at fremstå som en fremtidsorienteret og attraktiv samarbejdspartner nationalt og internationalt, og som en aktiv og progressiv del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.