Nævn og udvalg

SKT har følgende nævn og udvalg:

  • skoleråd (SR)
  • undervisningsudvalg for tandplejeruddannelsen (TPU)
  • lokalt uddannelsesudvalg for tandklinikassistentuddannelsen (LUU)
  • lokal arbejdsmiljøorganisation (LAMO)
  • lokalt samarbejdsudvalg (LSU)
  • elevråd.