SKT's fælles pædagogiske grundlag

Vedtaget 18.11.2015

Formålet med et fælles pædagogisk grundlag er, at sætte læring, undervisning og udvikling i fokus som SKT´s kernevirksomhed. Samtidig skaber grundlaget en stærkere sammenhæng mellem pædagogisk vision, praksis, ressourcer og vilkår på tværs af SKT. Gennem et fælles sprog, og en fælles reference om kvalitet i pædagogisk og didaktisk praksis, udgør det fælles pædagogiske grundlag grundstammen i SKT´s uddannelser.