Værdier

SKT's værdier

SKT bygger på ansvarlighed, korpsånd og udviklingsorientering og vi ønsker en kultur, der fremmer respekt, tillid, empati og mangfoldighed.

SKT stiller tydelige krav og forventninger til studerende, elever og ansatte

Elever, studerende og medarbejdere arbejder for at opnå SKT's mål, udvise ressourcebevidsthed og værne om SKT's omdømme.

Elever, studerende og medarbejdere udfordres, udfordrer og bidrager til udviklingen på SKT. Samarbejdsformen i det daglige er præget af respekt, ansvarlighed, anerkendelse og humor.

Relevante informationer spredes og stilles til rådighed samtidig med at det forventes, at alle selv er aktivt informationssøgende. Elever, studerende og ansatte har mulighed for at komme til orde og give deres mening til kende, og møde anderledeshed og uenighed med nysgerrighed og lysten til at forstå andre.

Der fokuseres på den enkelte studerendes/ elevs læring samtidig med, at der uddannes til fællesskab og demokrati.

SKT's værdigrundlag bygger på bidrag fra ledelsen og medarbejderne. Bidragene er grupperet og sammenfattet i ovenstående værdigrundlag. Således har ledelsen og medarbejderne i fællesskab fundet værdierne på SKT.

Download plakat