Etisk patientkodeks på klinikken – Københavns Universitet

SKT > Patient på SKT > Etisk kodeks

19. september 2014

Etisk patientkodeks på klinikken

På Tandlægeskolen og Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere skal det være en positiv oplevelse at være patient. Patienten skal kunne have tillid til at modtage en relevant og god behandling, ligesom patienten skal have tilbud om en relevant forebyggende eller sundhedsfremmende ydelse. Såvel behandling, som forebyggende og sundhedsfremmende ydelser, skal foregå under iagttagelse af de ypperste behandlingsmæssige, professionsetiske og hygiejniske forskrifter.

På såvel Tandlægeskolen som på Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere vægtes kommunikationen med patienten højt, ligesom patientens autonomi og deltagelse prioriteres.

Patienter skal til enhver tid kunne have tillid til at tavshedspligten overholdes.

Når underviseren og den studerende diskuterer fagligt, for eksempel patientens behandling, under dennes tilstedeværelse, omtales patienten ikke i tredje person. Patienten gøres opmærksom på, at fokus skifter fra patienten til den studerende ved f.eks. at sige ”nu drøfter vi din behandling”.

Behandleren skal lytte til og respektere patientens ønsker og valg, dog under hensyntagen til den faglige suverænitet.