Historie – Københavns Universitet

SKT > Om SKT > Historie

Skolens historie

Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere i København blev etableret i begyndelsen af 1970'erne med udbud af uddannelsen til tandplejer og den første statsanerkendte uddannelse til klinikassistent.

Fra 1. januar 2010 blev SKT en del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Tandplejeruddannelsen

Uddannelsen til tandplejer blev etableret i 1972, som en 2-årig videregående uddannelse.

Den startede i fysiske rammer på den daværende tandlægehøjskole, men blev i starten af 1973 flyttet fysisk til en selvstændig skole i Møllegade på Nørrebro sammen med uddannelsen til tandklinikassistent.

I 1972 blev der optaget 50 tandplejerstuderende, og de første tandplejere blev dimitteret i 1974.

I 1986 blev tandplejeruddannelsen flyttet til den nuværende adresse på Panum Instituttet og uddannelsen blev i 1996 revideret og blev til en 2½-årig kort videregående uddannelse.

Fra august 2011 blev tandplejeruddannelsen en 3-årig professionsbacheloruddannelse.Til toppen

Tandklinikassistentuddannelsen

Den første statsanerkendte klinikassistentuddannelse blev startet i 1973. Uddannelsen bestod af et års undervisning på SKT efterfulgt af et års elevansættelse på en tandlægeklinik. SKT optog hvert semester 50 elever på den eksaminerede klinikassistentuddannelse. Fra 1982 udbød SKT sideløbende med den eksaminerede klinikassistent EFG-uddannelsen til klinikassistent.

I 1991 ophørte disse to uddannelser og uddannelsen til tandklinikassistent blev ændret til en erhvervsuddannelse af 3 års varighed med tre skoleperioder. I 2000 blev uddannelsen som et led i den danske erhvervsuddannelsesreform opdelt i grund- og hovedforløb. Grundforløbet blev placeret i "indgangen" service sammen med bl.a. frisøruddannelsen.

I 2008 blev uddannelsens "indgang" ændret, så der nu er et grundforløb i "indgangen" Sundhed,  omsorg og pædagogik, bl.a. sammen med de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og derefter et hovedforløb.

De første moduler i Videreuddannelsen i Odontologisk Praksis blev gennemført i 2011. I starten var der fire valgfri moduler og fra 2013 kom dette tal op på seks forskellige moduler. Uddannelsens moduler udbydes kun som deltidsstudium. SKT forventer at den første som bliver færdig med hele uddannelsen her kan smykke sig med titlen Videreuddannet i Odontologisk praksis i foråret 2014.

Til toppen

Organisatorisk

SKT´s første skolechef var tandlæge, Anders Christian Løgstrup, der ledede skolen fra 1972 til 2000.

Han blev afløst af tandlæge Merete Vigild, der ledede skolen fra 2000 til 2006.

Ledende tandlæge Sten Nørmark fungerede som konstitueret skolechef frem til 1. juli 2007, hvor Hanne Helleshøj blev ansat som skolechef. Efter mindre end to år forlod hun igen SKT, så fra 1. september 2009 blev Sten Nørmark på ny konstitueret på posten.

Tandlæge , MBA, MIL Bo Danielsen blev ansat som ny skolechef pr. 15. oktober 2010.Til toppen

Udviklings- og pædagogisk arbejde

Ud over kontinuerligt at arbejde med udvikling af uddannelsernes teoretiske undervisning, klinik og faglighed har SKT også altid været optaget af udviklingen af didaktikken og pædagogikken på skolen. Som et led i denne udvikling har SKT udviklet en del digitale undervisningsmaterialer, der har fået stor international anerkendelse.

SKT blev i 1999 nomineret for cd- rommen "Hovedets anatomi og røntgenanatomi" ved Europrix99 i kategorien "Knowledge and Discovery" på bogmessen i Frankfurt.

SKT fik i 2002 tildelt Europrix 2002 Quality Seal for e-learning programmet "Dental Morphology-3D". Samme program blev nomineret til EMMA 2002 i kategorien "E-learning 18+ - fixed media-CD."

I 2004 blev e-learning programmet Dental Morphologi-3D taget i brug som undervisningsmiddel på tandlægeskolerne i Holland i undervisningen af de tandlægestuderende.

SKT udgav sine første e-bøger i 2013.