Kvalitetssikring – Københavns Universitet

SKT > Om SKT > Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

Formålet med at etablere en tværgående gruppe med fokus på evaluering og kvalitetssikring er at beskrive og sikre, at SKT kan dokumentere at de væsentligste opgaver løses på et ambitiøst kvalitetsniveau. Gruppen skal tillige dokumentere SKT's kvalitetsarbejde.

Organisering

En person fra SKT's ledelse er ansvarlig for den tværgående evaluerings- og kvalitetssikringsgruppe. Dette indebærer ansvar for processen på tværs af den vertikale organisationsstruktur, og ansvar for beskrivelse af, arbejde med, opfølgning på og evaluering af processen herunder samarbejde med SKT's ledelse og relevante udvalg.

Arbejdsgruppen skal benytte evalueringskoncepter fra både Undervisningsministeriet og Københavns Universitet, suppleret af egne kvalitetsmålinger og initiativer, når dette findes nødvendigt.

Arbejdsgruppen skal indsamle relevant materiale og udarbejde materiale til brug for selvevaluering. Der skal udarbejdes resultatopgørelser incl. mulige forklaringer og fremlægges resultaterne i ledelsesgruppen, f.eks. i relevante udvalg. Der skal ske en konstant revurdere kvalitetsudviklingsarbejdet.