SKT's mission, vision og værdier – Københavns Universitet

SKT > Om SKT > SKT's mission, vision ...

SKT's mission, vision og værdier 

Det er SKT's mission at

 • uddanne tandklinikassistenter og tandplejere med kompetencer til at indgå i effektive og tidssvarende tandplejeteams til gavn for borgerne.
 • formidle ny viden og nye kompetencer gennem efter- og videreuddannelse af tandplejeteamet.

Det er SKT's vision at være anderkendt

 • for undervisning med høj faglig og pædagogisk kvalitet
 • for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der udfordrer og udvikler studerende, elever og personale
 • som en fremtidsorienteret og attraktiv samarbejdspartner nationalt og internationalt
 • som en aktiv og progressiv del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Københavns Universitet.

Værdierne på SKT

SKT bygger på Ansvarlighed, Korpsånd og Udviklingsorientering, og vi ønsker en kultur, der fremmer respekt, tillid, empati og mangfoldighed.

Det vil sige at

 • vi stiller tydelige krav og forventninger til studerende, elever og ansatte
 • elever, studerende og medarbejdere arbejder for at opnå skolens mål, udviser ressourcebevidsthed og værner om skolens omdømme
 • elever, studerende og medarbejdere udfordres, udfordrer og bidrager til udviklingen på skolen
 • samarbejdsformen i det daglige er præget af respekt, ansvarlighed, anerkendelse og humor
 • relevante informationer spredes og stilles til rådighed samtidig med, at det forventes, at alle selv er aktivt informationssøgende
 • elever, studerende og ansatte har mulighed for at komme til orde, give deres mening tilkende
 • anderledeshed og uenighed mødes med nysgerrighed og lysten til at forstå andre
 • der fokuseres på den enkelte studerendes/elevs læring samtidig med, at der uddannes til fællesskab og demokrati

SKT's værdigrundlag bygger på bidrag fra ledelsen og medarbejderne. Bidragene er grupperet og sammenfattet i ovenstående værdigrundlag. Således har ledelsen og medarbejderne i fællesskab fundet værdierne på SKT.