SKT's fælles pædagogiske grundlag – Københavns Universitet

SKT > Om SKT > SKT's fælles pædagogis...

SKT's fælles pædagogiske grundlag

Vi tror på, at vi kan uddanne tandplejere og klinikassistenter, der gør en positiv forskel for borgernes sundhed. Uddannelserne og underviserne skal derfor støtte, udvikle, udfordre og udfolde de studerendes og elevernes ressourcer, så de alment menneskeligt og fagligt kompetent kan understøtte borgernes orale sundhed.

I uddannelserne skabes der synergi og helhed mellem de rammer, pædagogiske ressourcer og metoder, som giver optimale betingelser for udvikling og læring. Herunder, er undervisernes værdier, viden og aktiviteter bærende elementer for de studerendes og elevernes læring.

Kompetenceprofil for SKT's undervisere

De studerende og eleverne får mulighed for, at samarbejde om at afprøve forskellige løsninger med forskellige mennesker samt gennem medbestemmelse på undervisningen, opøve et medansvar for egen udvikling og læring.

De færdiguddannede tandplejere og klinikassistenter uddannes til at være bevidste om, og kan agere efter, den samfundsmæssige og professionelle kontekst arbejdet foregår i.

SKT's fælles pædagogiske grundlag