Kvalitetssikring – Københavns Universitet

SKT > Bliv tandklinikassistent > Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

Kvalitetsarbejdet på SKT har til formål at sikre bedst mulig sammenhæng mellem det vi vil og skal med vores uddannelser, det vi kan med de vilkår, vi har, og det vi gør med vores uddannelser. Der er tæt samarbejde mellem elever/studerende, undervisere og ledelse om at skabe denne sammenhæng.

Kvalitetsarbejdet på SKT bygger på principper om systematisering, inddragelse og anvendelighed. SKT's procedurer om selvevaluering omfatter gentagne kvalitative og kvantitative informationsindsamlinger gennem skoleåret. Disse resultater danner grundlag for diskussion med alle involverede om uddannelsernes retning, organisering og gennemførelse.

Størstedelen af kvalitetsarbejdet koordineres af SKT's kvalitets- og udviklingskoordinator, der varetager udformning, udsending, indsamling, analyse udarbejdelse eller bestilling af rapporter. Elever, studerende, medarbejdere, ledelse og fakultære organer inddrages i alle dele i størst muligt omfang for at sikre validitet og perspektivering af informationen.

Informationsindsamlingen foregår løbende og formidles videre som grundlag for dialog med studerende og undervisere om det givne indhold f.eks. trivsel, undervisningsevaluering eller målopfyldelse. Eventuelle forandringsbehov defineres i dialog med de berørte og prioriteres af ledelsen i overensstemmelse med skolens strategi og pædagogiske grundlag.

Link til nøgletal

6 mdr. overgang til uddannelse i procent: Københavns Universitet. (I skemaet ud fra uddannelse vælg Grundforløb, sundhed, omsorg og pæd.)

Studietid og fuldførelsesprocent: Københavns Universitet.

Beskæftigelsesprocent: Københavns Universitet.

Frafald

Frafald på tandklinikassistentuddannelsen: Københavns Universitet

Resultater
2012 2013 2014
Grundforløb 23,5 21,9 21,6
Hovedforløb 4,3 4,0 3,3