Handlingsplan for øget gennemførelse – Københavns Universitet

SKT > Bliv tandklinikassistent > Kvalitetssikring > Handlingsplan for øget...

Handlingsplan for øget gennemførelse

SKT skal hver år udarbejde en handlingsplan for øget gennemførelse.

Denne er et redskab som skal bidrage til SKTs kvalitetsarbejde og understøtte arbejdet med at opfylde erhvervsuddannelsesreformens fire klare mål, sikre flere elever en praktikplads og implementere det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag.