Pædagogisk grundlag – Københavns Universitet

SKT > Bliv tandklinikassistent > Kvalitetssikring > Pædagogisk grundlag

Pædagogisk grundlag

De krav, erhvervslivet stiller til dagens og fremtidens erhvervsaktive dansker er, at hun skal lære at planlægge sit arbejde, udføre det og til slut vurdere resultatet. På uddannelsen til tandklinikassistent mener vi, at kunne udvikle ressourcer hos eleven, som kan understøtte de krav uddannelsen, samfundet og tandlægerne stiller til den kompetente tandklinikassistent. I forhold til de didaktiske overvejelser er det væsentligt at få teori og praksis til at hænge sammen til en helheds- og handlingsorienteret undervisning. Derfor tager undervisningen udgangspunkt i fire principper:

Eksemplarisk undervisning - Undervisningen skal bygges op omkring arbejdsopgaver som er relevante i forhold til tandklinikassistentfaget. Handlekompetencebeskrivelse af tandklinikassistentens arbejdsfunktioner anvendes som styringsredskab med henblik på at opfylde målene for uddannelsen.

Metodeorienteret undervisning - Undervisningen skal organiseres så eleven får mulighed for, at arbejde med lærestoffet på den måde hun finder mest hensigtsmæssig -undervisningsdifferentiering.

Handlingsorienteret undervisning - Undervisningen skal skabe mulighed for at gennemføre og løse problemstillinger ved hjælp af praktisk arbejde - helheds- og handlingsorienteret undervisning.

Forbindelse mellem faglig og social læring - Undervisningen skal organiseres så eleven får mulighed for, at indgå i forskellige sociale sammenhænge - gruppeorganisering.