Politik for kompetenceudvikling – Københavns Universitet

SKT > Bliv tandklinikassistent > Kvalitetssikring > Politik for kompetence...

Politik for kompetenceudvikling

Faglærerne på tandklinikassistentuddannelsen skal løbende opfylde de forventninger elever, eksterne og interne interessenter og arbejdspladsen stiller til dem. Institutionen har et væsentligt ansvar for at inspirere og tilrettelægge uddannelsestilbud. Faglæreren har ansvar for at gribe de muligheder, der tilbyder sig.

Dette indebærer blandt andet følgende:

  • At formelle krav til ansættelse og forbliven i jobbet er eller vil blive opfyldt snarest efter ansættelsen og at vedligeholdelse og opdatering af disse krav finder sted
  • At faglærerne sammen med kolleger i teamet kan varetage overordnet planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb i de enkelte skoleperioder
  • At faglærerne selvstændigt kan varetage den detaljerede planlægning, gennemførelse og evaluering indenfor hendes eller hans eget speciale- eller linjefag
  • At faglærerne skal kunne medvirke i pædagogisk forsøgs- og udviklingsarbejde
  • At faglæreren skal kunne løse disse opgaver under hensyntagen til såvel erhvervsfaglige og erhvervspædagogiske overvejelser og i henhold til de retningslinjer, der fremgår af den lokale undervisningsplan og af love og bekendtgørelser, skolens visioner og værdier m.v. samt i henhold til de aftaler om kollegialt samvær, der foreligger
  • At faglærerne i deres virke udøver en kvantitativ god og vedvarende arbejdsindsats, udviser social ansvarlighed og fremmer kollegiale forhold, optræder loyalt udadtil og indadtil, er omstillingsparate, fleksible og mobile, har samarbejdsevne, helhedsforståelse og stabilitet, samt udviser initiativ, kreativitet, kvalitet og udviklingsvilje