Virksomhedskontakt – Københavns Universitet

SKT > Bliv tandklinikassistent > Kvalitetssikring > Virksomhedskontakt

Virksomhedskontakt

Skolen ønsker i sit samarbejde med virksomhederne, at fremstå som en kvalitetsorienteret institution, der i videst mulig omfang lever op til virksomhedernes krav og forventninger.

Politik for virksomhedskontakt

 • Skolens medarbejdere står til rådighed med hjælp, vejledning og information, når dette ønskes
 • Virksomhedsbesøg fra skolens side og skolebesøg fra virksomhedernes side (både nationalt og internationalt) anses for en væsentlig faktor bag opnåelse af den bedst mulige sociale kontakt og forståelse
 • Skolen engagerer sig formelt og/eller uformelt i de interessegrupper eller - organisationer virksomhederne indgår i
 • Skolen i begge parters interesse udformer en arbejdsmarkedsførings indsats, der er let tilgængelig for virksomhederne
 • Skolen udvikler et efteruddannelsestilbud i nært samarbejde med arbejdsmarkedets parter
 • Skolens praktikpladskonsulent samarbejder med andre erhvervsskoler.
 • Praktikkonsulenten eller uddannelses- og erhvervsvejleder er klinikkerne behjælpelige med at finde elever og udfylde formularer, og de kan efterfølgende kontaktes, hvis elev eller virksomhed får brug for yderligere assistance
 • De klinikker, der har ordinære elever ansat, har mulighed for at få en skolepraktikelev i virksomhedsforlagt undervisning, når deres egen elev er på skoleophold. Skolepraktikeleven får derved et øget kendskab til branchen, og klinikkerne får førstehåndskendskab til en evt. senere eller yderligere elev.
 • Skolen samarbejder med virksomhederne om praktikafprøvning ved aktuelle GVU forløb eller afklaring af GF-elever 
 • Der er oprettet et censorkorps. Deltagerne kommer fra virksomheder og bruges ved henholdsvis grundforløbsprøver og afsluttende skoleprøver
 • Skolen råder over et korps af ambassadører som kommer ind på skolen og fortæller om det at arbejde på en tandklinik
 • Virksomheder kan tilmelde sig skolens jobcafé. Her kan virksomhederne møde elever der søger praktikplads og få en samtale om et eventuelt samarbejde