Praktikcenter – Københavns Universitet

SKT > Bliv tandklinikassistent > Praktikcenter

Skolepraktik

Du kan blive optaget i skolepraktik, hvis du på trods af en aktiv opsøgende indsats ikke har kunnet indgå en uddannelsesaftale med en tandklinik efter karensperiodens udløb.

Sådan kommer du i skolepraktik

Du har en karensperiode på 4 uger efter at have afsluttet grundforløbet.

Ligeledes kan du optages som skolepraktikelev, hvis du uforskyldt har mistet en ordinær uddannelsesaftale.

Skolen hjælper dig med at fremskaffe en uddannelsesaftale både i karensperioden og under hele opholdet i skolepraktikken.

EMMA-kriterierne

Som skolepraktikelev skal du under hele skolepraktikopholdet opfylde EMMA-kriterierne, som er fastlagt af Undervisningsministeriet.

De 4 EMMA-krav er:

  • Egnethed
  • Mobilitet - geografisk
  • Mobilitet - fagligt
  • Aktivt søgende

Hvis det skønnes at du ikke opfylder EMMA-kriterierne, vil du blive administrativt udmeldt.

Skolepraktikkens opbygning

Praktikken tilrettelægges, så den bidrager til, at du kan udvikle de nødvendige almene, faglige og personlige kompetencer gennem det daglige arbejde og i samarbejdet med andre.

Skolepraktikken består bl.a. af klinisk tjeneste på forskellige afdelinger på Tandlægeskolen og i samarbejde med tandplejer- og tandlægestuderende. Du indgår i en turnus, så du får erfaring med arbejdet på alle afdelinger. Diverse værksteds- og teorilokaler samt IT-faciliteter indgår i undervisningen.

Hvis du mangler teoretisk baggrund for det videre arbejde, står faglærere til rådighed med teoretiske indlæg, kurser eller praktiske øvelser.

Projekter og undervisning

I perioder hvor der ikke er aktiviteter på skolens tandklinikker, er der projektundervisning. I de individuelle projekter kan du genopfriske og repetere din faglige kunnen.

I de fælles projekter, der både er af almen og faglig karakter, er formålet også at opmuntre dig til at være aktivt praktikpladssøgende.

Jobsøgning

Et af EMMA-kriterierne er, at du skal være aktivt søgende. Det vil sige, at du kontinuerligt skal forsøge at skaffe en ordinær praktikplads. Skolen arbejder derfor med jobsøgningsprojekter.

Skolen medvirker også til at matche elever og virksomheder ved f. eks at formidle opslag om ledige praktikpladser og synliggøre søgende elever for relevante virksomheder - dette foregår både på skolen og på relevante fag- og uddannelsesmesser.

Praktikerklæring

Skolen udsteder en praktikerklæring, når du har afsluttet praktiktiden.

Samarbejdsaftaler vedrørende skolepraktik

SKT har indgået aftale med følgende skoler om udførelse af skolepraktik:

  • Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster(CELF)
  • EUC Sjælland
  • EUC Nordvestsjælland
  • Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle(SDE)
  • CPH WEST