Om uddannelsen – Københavns Universitet

SKT > Bliv tandklinikassistent > Om uddannelsen

3 år med teori og praksis

Om uddannelsen 

Uddannelsen tager normalt tre år.
Før du begynder på uddannelsen som tandklinikassistent skal du vælge, hvilken af 3 veje du ønsker at gå.

Adgang for elever i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse eller senest 1 år efter afsluttet folkeskole

Skoleundervisning 

I uddannelsen til tandklinikassistent på SKT er der i princippet ingen opdeling af fag i de enkelte skoleperioder.

Undervisningen skal gennem hele uddannelsen tilrettelægges så:

  • du har mulighed for personlig udvikling, og at du både selvstændigt og i gruppesammenhænge møder personligt udviklende problemstillinger/opgaver.
  • alle fag i uddannelsen og temaer i skoleforløbene varieres, så du i videst muligt omfang aktiveres og gøres medansvarlig for undervisningen.
  • undervisningen skal i videst muligt omfang bygge på arbejdsfunktioner og teknologianvendelse m.v., der er kendetegnende for uddannelsesområdet.Til toppen