Vejledning – Københavns Universitet

SKT > Bliv tandklinikassistent > Vejledning

Vejledning på uddannelsen til tandklinikassistent

En ny uddannelse, et nyt miljø, nye venner og en ny verden. Du er altid velkommen til at kontakte skolens uddannelses- og erhvervsvejledere der bl.a. kan hjælpe dig med:

 • yderligere information om uddannelsen
 • merit- og realkompetenceafklaring
 • individuel uddannelsesplanlægning
 • økonomi i forhold til uddannelsen 
 • praktikpladssøgning
 • henvisning til anden uddannelsesvejledning 
 • personlige forhold, mentor, psykolog, Psykiatrifonden
 • rådgivning om uddannelsesaftaler

Skolen stiller en række tilbud til rådighed for dig, når du er startet på uddannelsen.

Kontaktlærer

Du bliver tilknyttet et fast lærerteam med en kontaktlærer, der er dit faste holdepunkt under opholdet på skolen. Kontaktlæreren vil støtte dig i din planlægning og gennemførelse af skoleopholdet.

Allerede fra begyndelsen udarbejder du og kontaktlæreren din personlige uddannelsesplan via Elevplan.

Du kan løbende tilpasse din personlige uddannelsesplan efter dine mål og ønsker. Din personlige uddannelsesplan kan også bruges som en tidsplan, der gør det let at holde styr på, hvor langt du er i dit uddannelsesforløb.

Mentorordning

Hvis du får behov for særlig støtte stiller skolen mentorer til rådighed. Mentorens rolle er at bidrage med sin viden, erfaring og indsigt til at støtte din udvikling.

Udgangspunktet er, at mentoren med sin større erfaring er i stand til at hjælpe dig til at se nye vinkler eller muligheder på din situation og at støtte dig til at udvikle dig personligt, socialt og/eller fagligt.

Mentor er først og fremmest lyttende og spørgende, men kan også være fortællende, rådgivende og kritisk - på en konstruktiv måde - således at du bliver udfordret og får mulighed for at reflektere og lære nyt om dig selv og andre.

Læsevejledning

Læseindsatsens målgrupper er:

 • elever som er berettiget til specialpædagogisk støtte (SPS)
 • elever, som ikke er ordblinde, og som ikke er berettiget til SPS, men som har funktionelle læsevanskeligheder
 • elever med et egentligt diagnosticeret handicap (ordblinde)

Læsevejlederfunktionen samarbejder med SKT's øvrige ordninger/funktioner med henblik på at fastholde udsatte og frafaldstruede elever. Til toppen

Praktikpladskonsulent

Som elev på skolen kan du søge hjælp til praktikpladssøgning hos skolens praktikpladskonsulent.