Fleksible aftaletyper

Aftaletyper

To krav skal være opfyldt for, at en tandklinik kan uddanne elever. Tandklinikken skal være godkendt som praktiksted, og der skal indgås en kontrakt (uddannelsesaftale) mellem eleven og tandklinikken.