Godkendelse til elev – Københavns Universitet

SKT > For tandklinikker > Godkendelse til elev

Godkendelse som praktiksted

Tandklinikken skal godkendes som praktiksted for at kunne ansætte og uddanne elever. Har din tandklinik det der skal til?

Godkendelse

Oplæringskravene fremgår af et godkendelsesskema, som tandklinikken skal udfylde. Godkendelsesskemaet sendes til skolen, som inden for 14 dage giver tandklinikken skriftlig besked om, hvorvidt den kan godkendes til at uddanne elever.

Hvis en tandklinik ikke kan oplære i alle de krævede funktioner eller ønsker at dele uddannelsesansvaret med andre tandklinikker, kan det ske i et samarbejde mellem flere tandklinikker. I disse tilfælde vil skolen kunne give en såkaldt delvis/ betinget godkendelse.