Informationsmøde

Som led i regeringens intention om, at få flere unge i uddannelse, er SKT i samarbejde med branchen forpligtet til, at yde en indsats for, at skaffe flere praktikpladser til SKT's tandklinikassistentelever.

Derfor har SKT afsat ressourcer til at kontakte klinikker, der ikke uddanner elever for øjeblikket.

Mange spørgsmål melder sig, når klinikken overvejer, at uddanne elever.

I den forbindelse tilbyder praktikpladskonsulent Mette Louise Storm, at komme på et uforpligtende besøg på klinikken for, at hjælpe de kommende praktikværter i gang.

Emnerne ved klinikbesøg er bl.a.:

  • tandklinikassistentuddannelsens opbygning
  • orientering om de forskellige uddannelsesaftaler, der kan indgås med elever
  • hjælp til at udfylde papirerne til godkendelse af klinikken som uddannelsessted
  • dialog om hvilke forventninger, forpligtelser og ansvar praktikværten har i forbindelse med elevens uddannelse
  • lønninger og tilskud
  • elevens kontaktperson på klinikken
  • SKT's hjælp vedr. rekruttering af den nye elev
  • stillingsopslag på SKT's hjemmeside
  • SKT's jobcafé.