SKT - København tilbyder kommende praktikværter informationsmøde på klinikken – Københavns Universitet

SKT > For tandklinikker > Informationsmøde

19. oktober 2016

SKT - København tilbyder kommende praktikværter informationsmøde på klinikken

Som led i regeringens intention om, at få flere unge i uddannelse, er SKT - København i samarbejde med branchen, forpligtet til, at yde en indsats for, at skaffe flere praktikpladser til skolens klinikassistentelever.

Derfor har SKT – København afsat ressourcer til, at kontakte klinikker der ikke uddanner elever for øjeblikket.

Mange spørgsmål melder sig, når klinikken overvejer, at uddanne elever.

I den forbindelse tilbyder Mette Louise Storm, at komme på et uforpligtende besøg på klinikken, for at hjælpe de kommende praktikværter i gang.

Dagsorden ved klinikbesøg:

  • Klinikassistentuddannelsens opbygning
  • Orientering om de 6 forskellige uddannelsesaftaler der kan indgås med elever
  • Hjælp til, at udfylde papirerne til godkendelse af klinikken som uddannelsessted
  • Dialog om, hvilke forventninger, forpligtelser og ansvar praktikværten har i forbindelse med elevens uddannelse
  • Lønninger og tilskud

Hvis klinikken har brug for SKT´s hjælp vedr. rekruttering af den nye elev, kan stillingsopslag sendes til praktikpladskonsulenten, og /eller klinikken kan benytte sig af skolens jobcafé.