Stillingsopslag på SKT's hjemmeside – Københavns Universitet

SKT > For tandklinikker > Stillingsopslag

19. oktober 2016

Stillingsopslag på SKT's hjemmeside

Inspiration til indhold i stillingsopslaget:

  • Beskriv klinikken, antal TDL, TP og KA
  • Hvad kendetegner jeres klinik
  • Hvilke muligheder har en elev hos jer
  • Hvilke forventninger har klinikken til den nye elev
  • Evt. hvilke opgaver den nye elev vil få
  • Hvornår skal stillingen besættes
  • Hvem kan eleven rette henvendelse til ved spørgsmål om stillingen
  • Deadline for ansøgning
  • Hvordan ønskes ansøgningen modtaget. Fx pr. e-mail.
  • Hvem skal ansøgningen stiles til

Stillingsopslaget sendes til praktikpladskonsulent Mette Louise Storm.

Stillingsopslagene vil blive opslået her