Uddannelsens længde – Københavns Universitet

SKT > For tandklinikker > Uddannelsens længde

Uddannelsens længde og skoleophold

Uddannelsen til tandklinikassistent er principielt 3-årig. Elevens forudgående skolegang og øvrige baggrund, fx relevant erhvervserfaring kan dog medføre at uddannelsestiden kan være kortere.

Uddannelsesaftalens længde

Uddannelsesaftalens længde afhænger som udgangspunkt af elevens skolegang forud for, at praktikuddannelsen starter.

Derudover kan uddannelsesaftalen både afkortes og forlænges på grund af andre omstændigheder, som f.eks. anden forudgående uddannelse, erhvervserfaring eller særlige forhold i forbindelse med elevansættelsen.

Vore uddannelses- og erhvervsvejledere kan vejlede den enkelte elev om uddannelsens længde i relation til elevens konkrete baggrund.

Skoleophold

Uddannelsen er bygget op med vekslen mellem skole- og praktikophold som skal supplere hinanden og tilsammen sikre, at eleven når uddannelsens mål. Undervisningsministeriet har fastlagt længden af skoleopholdene. Eleverne kan søge om merit for dele af skoleopholdene på baggrund af tidligere gennemført uddannelse.

Du kan få oplyst datoer for de enkelte skoleophold af SKT.

Prøver og beviser

Undervejs i uddannelsen skal eleven bestå en række prøver på tilfredsstillende vis for at gennemføre uddannelsen.

Efter endt og bestået grundforløb udstedes et grundforløbsbevis.

Efter hver af skoleperioderne på hovedforløbet udstedes et bevis. Der udstedes et skolebevis, når den afsluttende praktiske prøve er gennemført og bestået på tilfredsstillende vis.

Den afsluttende praktiske prøve

Alle skal aflægge den afsluttende prøve i den sidste del af uddannelsen. Man kan med andre ord ikke blive fritaget for prøven og prøven skal bestås.

Praktikerklæring

Ved afslutningen af praktikuddannelsen udsteder klinikken en afsluttende praktikerklæring til eleven. Klinikken bekræfter med sin underskrift, at praktikuddannelsen er gennemført i overensstemmelse med praktikreglerne.

Uddannelsesbevis

Når eleven har opnået et skolebevis, har bestået den afsluttende praktiske prøve og praktikerklæring er udstedt, udstedes der et uddannelsesbevis, der dokumenterer at eleven har gennemført den samlede uddannelse til tandklinikassistent. Til toppen