Bliv professionsbachelor i tandpleje – Københavns Universitet

SKT > Bliv professionsbachel...

Læs til professionsbachelor i tandpleje på SKT i København

Professionsbacheloren i tandpleje arbejder både med kliniske og sundhedspædagogiske opgaver ofte i et samarbejde med tandlæger og tandklinikassistenter.

Læs den fulde præsentation af tandplejeruddannelsen på studier.ku.dk.

Arbejdsopgaver

Du skal arbejde med viden, færdigheder og kompetencer. 

Eksempler på arbejdsopgaver:

 • Undersøgelse med diagnostik af de almindelige tandsygdomme: huller i tænderne, tandkødsbetændelse og paradentose, samt identifikation af andre afvigelser fra det normale
 • Individuel vurdering og vejledning om tændernes pleje og rigtigt kostvalg
 • Almindelig tandrensning samt pudsning og polering af fyldninger
 • Speciel dybtgående tandrensning mod paradentose
 • Fluorbehandling og beskyttende lakering af tænder
 • Behandling af følsomme tandhalse
 • Optagelse og tolkning af røntgenbilleder
 • Aftrykstagning
 • Påsætning og fjernelse af tandreguleringsapparatur
 • Lokalbedøvelse ved indsprøjtning infiltrationsanalgesi
 • Rekvisition af visse lægemidler til brug i praksis
 • Undersøgelse af behov for bedre tandpleje og undersøgelse af kostvaner
 • Planlægning af undervisningsforløb i skoleklasser og for grupper af voksne, f.eks. i institutioner og på arbejdspladser
 • Emnestyret leg i daginstitutioner og hos dagplejemødre
 • Konsulenthjælp til personer og grupper, der arbejder med emnet tandplejeTil toppen

Om uddannelsen 

Professionsbachelor i tandpleje er en uddannelse på 3 år (180 ECTS point). Den består af sundheds- og naturvidenskabelige fag, humanistiske og samfundsvidenskabelige fag samt tandplejefag inklusiv odontologi. Du vil bl.a. komme til at arbejde med diagnostik, behandlingsplanlægning, forebyggelse, risikovurdering, behandling og sundhedsfremme.

I København foregår uddannelsen ved Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Som studerende på SKT i København kommer du til at have din daglige gang på Danmarks største tandklinik med ca. 250 behandlingsenheder.

Uddannelsen samarbejder både med uddannelserne til tandlæge og tandklinikassistent i København og med skoler i udlandet. Til toppen

Adgangskrav

Professionsbachelor i tandpleje hører under KOT - kvotesystemet (Den Koordinerede Tilmelding). Du kan søge optagelse både via kvote 1 og kvote 2, men efter forskellige regler.

Studiemiljø

Skolen ligger på Panum Instituttet som sprudler af liv 24 timer i døgnet. Her er mange unge mennesker i et levende miljø og mange studenteraktiviteter.

Du bliver en del af dette spændende miljø sammen med mange andre studerende på Panum.

I deler en stor dejlig kantine. Om sommeren er de små lukkede gårdhavemiljøer et populært samlingssted.

Er du også til det mere festlige kan husets mange opslagstavler og infoskærme oplyse dig om alverdens forskellige studiearrangementer og tilbud. 

Det er ikke tilladt at ryge indendørs på Panum.

 

 

Hvert 3. år udarbejder universitetet en rapport om studiemiljøet.Til toppen

Læs den fulde præsentation af tandplejeruddannelsen på studier.ku.dk.