Kvalitetssikring – Københavns Universitet

Kompetence- og kvalitetsudvikling

Skolen sikrer en løbende personaleudvikling, således at den stadig er en attraktiv arbejdsplads og er sig bevidst, at det afgørende grundlag for dens eksistens er de studerende. Alle medarbejdere skal have mulighed for at vedligeholde og udvikle deres faglige, personlige og sociale kompetencer, under hensyntagen til arbejdspladsens behov, den generelle udvikling på arbejdsmarkedet og medarbejderens ønsker.

Personaleudvikling er afhængig af initiativer såvel fra institutionen som den enkelte selv. Institutionen har et væsentligt ansvar for at inspirere og tilrettelægge (uddannelsestilbud, jobberigelse, job-udvidelse). Medarbejderen har et ansvar i relation til at gribe de muligheder, der tilbyder sig. Dette stiller krav til evnerne og villigheden til omstillingsparathed, fleksibilitet og mobilitet samt initiativ, kreativitet og udviklingsevne.

Evaluering af tandplejeruddannelsen

Den samlede strategi for evaluering og kvalitetssikring af tandplejeruddannelsen er beskrevet i et notat med hovedpunkterne:

  • De studerendes udbytte af undervisningen
  • Kundetilfredshedsmålinger (studerende, aftagere og dimittender)
  • Medarbejdere og ledelse

Se evalueringen af tandplejeruddannelsen 2014.