Afgangsprojekt

Afgangsprojektet afslutter Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis.
Med udgangspunkt i fagområdets metoder og modeller formulerer den studerende i samarbejde med vejlederen en praksisnær problemstilling.
Problemstillingen beskrives og analyseres og i projektet opstiller den studerende handlemuligheder og forslag til løsning og argumenterer for valg og fravalg.