Skolepraktik

2 piger på biblioteket, der kigger i en anatomibog

Efter at du har afsluttet grundforløb 2, har du en karensperiode på 4 uger. Du kan herefter søge om optagelse i skolepraktik. Du kan optages, hvis du på optagelsestidspunktet opfylder de såkaldte EMMA-kriterier:

E for Egnethed

SKT vurderer om du er egnet til, at forsætte uddannelsen med tilfredsstillende udbytte, og om du vil være egnet til at arbejde som tandklinikassistent. Vurderingen foretages ud fra SKT's samlede kendskab til dine faglige og personlige kompetencer.

M for geografisk Mobilitet

Du skal være parat til at sige ja til en læreplads - også selv om det kan medføre lang transporttid eller flytning.

M for faglig Mobilitet

Du skal være parat til at acceptere en rimelig læreplads inden for en anden uddannelse end den primært ønskede.

A for Aktivt søgende

Du skal hele tiden være aktivt søgende. Det betyder, at du skal have en synlig profil på praktikpladsen.dk, og du skal søge alle ledige elevpladser inden for fagområdet.

Som SKP-elev skal du, under hele skolepraktikopholdet, opfylde EMMA-kriterierne. Hvis det vurderes, at du ikke opfylder EMMA-kriterierne, kan du udmeldes af SKP. Er du én gang udmeldt af SKP, kan du ikke optages igen.

Samarbejdsaftaler vedrørende skolepraktik

Elever fra følgende skoler kan også søge om optagelse i SKP på SKT: