Studiebeskrivelse

Uddannelsen til tandklinikassistent varer normalt 3 år, men uddannelsestiden kan variere afhængig af, hvilken baggrund du har.
Du kan starte på grundforløbet uden at have en praktikplads. Der er frit optag på grund af de gode jobmuligheder inden for faget. Du skal selvfølgelig opfylde adgangskravene til uddannelsen (se under punktet optagelse).