Kassette med instrumenter

Alumnenetværket for tandplejere

Velkommen til Alumnenetværket for tandplejere - et socialt og fagligt forum for alle tidligere og nuværende tandplejerstuderende fra SKT København.

Din viden og praksiserfaring er vigtig for uddannelsen og derfor vil vi meget gerne holde kontakten med dig. Igennem alumnenetværket kan du holde kontakt med dine tidligere medstuderende og samles med andre tandplejere, til faglige og sociale arrangementer. Det er primært ved det årlige alumneseminar, Tandplejer Forum, at vi samles og diskuterer fagets muligheder og udfordringer, samt møder nye som gamle studerende. Arrangementerne fungerer som en platform for videns- og erfaringsudveksling, hvor tandplejernes ressourcer og kompetencer sættes i spil til glæde for alumnefællesskabet og for tandplejerfaget.

Formålet med netværket er at styrke relationen mellem det faglige miljø på SKT og de praktiserende tandplejere, som er ambassadører for uddannelsen.  Vi vil også gerne styrke forbindelsen mellem de studerende og de forskellige klinikmiljøer og kontekster, som tandplejere arbejder i.

Velkommen til!

 

 

 

 

 

Find os på sociale medier