SKT – Københavns Universitet

Bliv tandplejer


Professionsbachelor i tandpleje er en uddannelse på 3 år. Du vil bl.a. komme til at arbejde med diagnostik, behandlingsplanlægning, forebyggelse, risikovurdering, behandling og sundhedsfremme.

Efter- og videreuddannelse

SKT har planlagte efteruddannelseskurser og kan derudover tilbyde at udvikle individuelt tilrettelagte kurser, som kan afholdes enten på din egen klinik eller på SKT. Videreuddannelsen i Odontologisk Praksis er en mulighed for videreuddannelse.

Tandplejer

Uddannelsen til tandklinikassistent varer normalt 3 år. Uddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik. De forskellige opgaver kræver et godt overblik, psykologisk sans og praktisk håndelag og gode kommunikationsevner.

For tandklinikker

Overvejer du at ansætte en elev? Tandklinikkerne er vigtige medspillere, når det handler om at medvirke til uddannelse. Der findes forskellige aftaletyper, hvis I vil være med til at uddanne fremtidens tandklinikassistenter og ønsker kontakt til nye elever.