Vi er klar

Selvom COVID-19 stiller mange krav til os er vi klar til at yde god patientbehandling og undervisning.

Vilkårene ændre sig – undertiden med korte mellemrum og med korte tidsfrister. Det er en meget omskiftelig tid.

Vi planlægger undervisningen efter aktuelle og gældende vilkår, og justerer undervisningsplanerne når myndighederne kræver det. Så vi skal alle være omstillingsparate. På tandplejeruddannelsen og akademiuddannelsen i odontologisk praksis er der planlagt virtuelle undervisningsaktiviteter. I nogle fag kan vi skabe større deltageraktivitet og læring ved at arbejde virtuelt. Mange får derfor meget ud af, at arbejde med deres læring i denne form. Det er også med til at skabe afveksling og fleksibilitet. Lige nu planlægges alle vore eksaminer som beskrevet i modulbeskrivelserne – altså også prøver med fysisk tilstedeværelse.

Vores tandklinikker har nu været i fuld gang i et stykke tid. Alle på klinikken arbejder naturligvis efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i tandplejen.

Patienter på SKT skal orientere sig om de aktuelle retningslinjer i forbindelse med Covid-19. Se under ”Patient på SKT” i menuen til venstre.


Tandklinikkerne har brug for dygtige tandklinikassistenter til at tage sig af hygiejnen, assistere ved behandlinger, klinikadministration og til selvstændige opgaver med patienter.


Tandplejerfaget er både et håndværk og et arbejde med mennesker. Tandplejeren skal derfor være dygtig til både at arbejde med hænderne og hovedet.


Akademiuddannelsen i odontologisk praksis er en videreuddannelse for den erfarne tandklinikassistent, som vil udfordres i sit fag og udvikle sig selv og klinikken.