SKT's klinik er åben for patientbehandling. Patienter skal ind via indgangen Blegdamsvej 3B - indgangen i Mærsk Tårnet. Du skal som patient vente på din behandler ved den store trappe lige indenfor døren.

COVID-19 stiller mange krav til os. Vi er klar til at yde god og sikker patientbehandling og undervisning.

Alle på klinikken arbejder naturligvis efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i tandplejen.

Patienter på SKT skal orientere sig om de aktuelle retningslinjer i forbindelse med Covid-19. Læs mere under Patient på SKT.

Patienter skal anvende mundbind eller visir når de færdes på SKT. Fra de ankommer på gangene, i venteområdet til de sidder i patientstolen.

Vilkårene ændre sig – undertiden med kort varsel. Se derfor løbende her for at sikre dig de seneste oplysninger.

Undervisningen planlægger SKT efter aktuelle og gældende vilkår, og justerer undervisningsplanerne når myndighederne kræver det. Undervisning bliver gennemført virtuelt i det omfang det er pålagt os. I nogle fag kan vi skabe større deltageraktivitet og læring ved at arbejde virtuelt end den traditionelle fysiske undervisning. Mange får derfor mere ud af, at arbejde med deres læring i denne form. Det er også med til at skabe afveksling og fleksibilitet. Nogle af eksaminerne på tandplejeruddannelsen  gennemføres som beskrevet i modulbeskrivelsen. Andre er omlagt til at finde sted virtuelt. Prøver med fysisk tilstedeværelse sker selvfølgelig med overholdelse af myndighedernes retningslinjer. Er du studerende eller elev på SKT skal du løbende holde dig orienteret i de oplysninger du modtager på Absalon og følge de givne anvisninger.

Opdateret: 01.03.2021

Klinikassistent citat
Tandklinikkerne har brug for dygtige tandklinikassistenter til at tage sig af hygiejnen, assistere ved behandlinger, klinikadministration og til selvstændige opgaver med patienter. Noget for dig?

tandjplejer citat
Tandplejerfaget er både et håndværk og et arbejde med mennesker. Tandplejeren skal derfor være dygtig til både at arbejde med hænderne og hovedet.

AOP citat
AOP er en videreuddannelse for den erfarne tandklinikassistent, som vil udfordres i sit fag og udvikle sig selv og klinikken.

Tilmelding til efterårets AOP-moduler