Klar til efterårssemesteret

Vi glæder os til at tage imod såvel nye studerende og elever som dem, der allerede er godt i gang med én af vore uddannelser. Vi arbejder med planlægningen af efterårets undervisning.

Vores tandklinikker vil efter sommerferien være i fuld gang. Alle på klinikken arbejder naturligvis efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i tandplejen.

Meget undervisning vil således finde sted på skolen. Noget undervisning vil komme til at ske virtuelt – vi vil bruge de bedste erfaringer fra foråret med virtuel undervisning.

I nogle fag kan vi skabe større deltageraktivitet og læring ved at arbejde virtuelt. Mange får derfor meget ud af, at arbejde i denne form. Det er også med til at skabe afveksling og fleksibilitet.    


Tandklinikkerne har brug for dygtige tandklinikassistenter til at tage sig af hygiejnen, assistere ved behandlinger, klinikadministration og til selvstændige opgaver med patienter.


Tandplejerfaget er både et håndværk og et arbejde med mennesker. Tandplejeren skal derfor være dygtig til både at arbejde med hænderne og hovedet.


Akademiuddannelsen i odontologisk praksis er en videreuddannelse for den erfarne tandklinikassistent, som vil udfordres i sit fag og udvikle sig selv og klinikken.

Nyheder

Se alle nyheder