SKT er lukket

For at afbøde konsekvenserne af en spredning af coronavirus har regeringen besluttet at SKT lukker. Patienter, studerende og elever skal derfor ikke møde op. Dette gælder foreløbigt frem til og med fredag d. 13. april.

Studievejledere kan kontaktes telefonisk. Se telefontid og telefonnummer under den enkelte uddannelse.

Patienter på SKTs klinikker vil blive kontaktet om en ny tid, når vi starter op igen.


Tandklinikkerne har brug for dygtige tandklinikassistenter til at tage sig af hygiejnen, assistere ved behandlinger, klinikadministration og til selvstændige opgaver med patienter.


Tandplejerfaget er både et håndværk og et arbejde med mennesker. Tandplejeren skal derfor være dygtig til både at arbejde med hænderne og hovedet.


Akademiuddannelsen i odontologisk praksis er en videreuddannelse for den erfarne tandklinikassistent, som vil udfordres i sit fag og udvikle sig selv og klinikken.

SKT - Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere

Tandplejer med en patient i stolen

Nyheder

Se alle nyheder