Uddannelser på SKT

Tandlæge med en assisterende tandplejer

SKT uddanner tandklinikassistenter og tandplejere med kompetencer til, at indgå i effektive og tidssvarende tandplejeteams til gavn for borgerne.

SKT formidler ny viden og nye kompetencer gennem efter- og videreuddannelse af tandplejeteamet.

SKT er anerkendt for, at levere undervisning af høj faglig og pædagogisk kvalitet og for, at have et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der udfordrer og udvikler studerende, elever og personale.

SKT indgår som en aktiv og progressiv del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet ved, at være fremtidsorienteret og fremstå som en attraktiv samarbejdspartner nationalt og internationalt.