For censorer

Ved de eksamener, hvor der i henhold til studieordningen er ekstern censur foregår censureringen ved censorer, der er beskikkede af Uddannelses- og Forskningsministeriet  (Uddannelsesministeriet). Alle uddannelser er tilknyttet et censorkorps, der ledes af et censorformandskab.

Hvert censorkorps har et sekretariat, der er placeret på et af de universiteter, der udbyder den eller de uddannelser som censorkorpset omfatter. Det er frem til 2021 Tandplejeruddannelsen på Århus Universitet (IOOS) der har sekretariats funktion.

Seneste censorrapport

Censortilbagemelding