21. december 2023

Årets læreplads 2023 - Prisen går til Godt Smil i Hillerød

I år har SKT valgt at Godt Smil i Hillerød skal modtage prisen som Årets læreplads 2023.

Hvert år kan tandklinikassistentelever indstille deres lærested til prisen som Årets læreplads, og den bedste læreplads modtager prisen. Og i år er det Godt Smil i Hillerød.

Det er Michelle Nordhøj Drejsig som har indstillet sit lærested til prisen.

Årets læreplads 2023

I hendes beskrivelse af klinikken er det tydeligt, at Michelle har haft en god læreplads, som gennem hele hendes uddannelse har haft fokus på hendes læring i hverdagen. Godt Smil har haft fokus på både det faglige og det sociale sammenhold. Michelle har følt sig inkluderet i fællesskabet på klinikken. Hun har haft gode kollegaer som har taget hende og hendes oplæring alvorligt.

Når man er elev – er man under uddannelse – i gang med at lære at blive tandklinikassistent. Derfor er det vigtig at lærestedet tager hensyn til, hvor eleven er i sit uddannelsesforløb og stiller passende krav i forhold til elevens kompetencer. Michelle har oplevet den faglige stolthed hos sine kollegaer og de har formidlet tingene til hende på en god måde ved at vise og fortælle.

Langt den største del af uddannelsen til tandklinikassistent foregår i oplæringen på tandklinikken. Så det er på lærestedet, at eleverne skal opnå rutine i det som de lærer på skolen. Det har Godt Smil i Hillerød været gode til og på den måde har Michelle haft mulighed for at udvikle sig til en dygtig tandklinikassistent.

I Danmark har vi brug for, at langt flere vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Det gælder også tandklinikassistentfaget – et fag der kræver stor faglighed og hvor godt samarbejde på tværs af faggrupper har stor betydning for, at patienterne får den bedste behandling.

Så tillykke fra SKT til Godt Smil i Hillerød med prisen som årets læreplads 2023 og tak for det gode arbejde I gør for jeres elever.

Emner