11. oktober 2018

Tværprofessionelt samarbejde

Co-creationCo-creation – var temaet for en workshop om en borger med diabetes, som tandplejerstuderende fra SKT og studerende fra Københavns Professions Højskoles uddannelser i Ernæring og Ergoterapi, arbejdede med i fællesskab.

Formiddagen startede med oplæg fra Formand for Tandplejerforeningen Elisabeth Gregorsen, Paul Bloch og Mette Nexø fra Steno Diabetes Center Copenhagen.

Tværprofessionelt samarbejde

De studerende fremlagde deres forslag til, hvordan de forskellige professioner i fællesskab kan bidrage til at skabe et sundere liv for en borger med diabetes. De studerende tog udgangspunkt i at organisere indsatser på mange niveauer i en supersetting kontekst.

Her skabes værdi og kvalitet for borgeren i fællesskab af forskellige professioner. Her med mere end 150 aktive studerende som resulterede i mange værdifulde bidrag.

Tværprofessionelt samarbejde

Tværprofessionelt samarbejde

Tværprofessionelt samarbejde

Tværprofessionelt samarbejde

Oplægsholderne præmierede tre studenterbidrag med lidt sundt at spise. Alle de deltagende var dog dagens vindere og gik derfra med erfaringer i at arbejde tværprofessionelt. De studerende var begejstrede for dagens udfordring og ville gerne have haft mere tid til arbejdet. Det indgår naturligt i evalueringen og det fremtidige arbejde med denne type undervisning.

Tværprofessionelt samarbejde