Tandklinikassistentudd.

Vi søger censorer til vores lokale censorkorps på uddannelsen til tandklinikassistent.

Har du kvalifikationer og solid erfaring inden for det odontologiske team, og har du lyst og mod på at indgå i vores lokale censorkorps på uddannelsen til tandklinikassistent, så er det måske dig, vi søger.

Du skal have indsigt i tandklinikassistentens arbejdsopgaver og have lyst til at sætte dig ind i læringsmålene for de forskellige trin i uddannelsen samt i reglerne for, hvordan prøverne afvikles. Du vil blive introduceret for læringsmål og prøveregler på en workshop for nye censorer.

Som censor skal du, sammen med eksaminator, varetage de prøver, som er en del af uddannelsen til tandklinikassistent. Det drejer sig dels om prøven efter grundforløbet, dels om den afsluttende praktiske prøve, hvor eleven eksamineres og bedømmes i forhold til målene for uddannelsen.

Vi afholder prøver hen over hele året og som medlem af censorkorpset tilmelder du dig de prøvedatoer, hvor du har mulighed for at være censor. Du skal regne med 4-5 dage årligt.

Aflønning
Som censor på tandklinikassistentuddannelsen aflønnes du for den tid, du er på skolen – inkl. pauser. Det vil typisk svare til en normal arbejdsdag. Skolen sørger for forplejning under prøverne.

Hvis censorarbejdet har din interesse, hører vi gerne fra dig. Send en kort ansøgning med beskrivelse af din erfaring inden for faget til skt@sund.ku.dk.