SKT's historie

Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere i København blev etableret i begyndelsen af 1970'erne.

SKT udbød uddannelsen til tandplejer og den første statsanerkendte uddannelse til tandklinikassistent. SKT var dengang en selvstændig enhed i tilknytning til Tandlægehøjskolen.

Fra 1. januar 2010 blev SKT en del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.