Kvalitetssikring og udvikling på SKT

Ledelsen på SKT er engageret i, at skabe de bedst mulige uddannelser til glæde for vore studerende og elever, tandklinikker og borgere i Danmark. Ledelsen involverer sig derfor i arbejdet med udvikling og fastholdelse af kvalitet gennem et klart fokus på kerneopgaverne, i en løbende dialog med alle vore interessenter. Ledelsen arbejder med, at balancere de forskellige interessenters behov og ønsker i forhold til de ressourcer og muligheder, som gives.

Centralt i dette arbejde er ledelsens støtte til medarbejderne i deres arbejde med, at understøtte studerendes og elevers læringsmuligheder og kompetenceudvikling. På SKT er det et krav til alle medarbejdere, at de kender til både SKT's og KU's kvalitetssikringssystem og processer. Dybden af viden og involvering heri afhænger af medarbejdernes jobfunktioner.
SKT arbejder således løbende og systematisk med, at sikre og udvikle kvaliteten i uddannelserne. Vi følger som udgangspunkt Københavns Universitets kvalitetssikringssystem, som du kan læse mere om på www.uddannelseskvalitet.ku.dk.

Uddannelserne på SKT er dog underlagt forskellige vilkår for kvalitetsudviklings- og -dokumentationskrav, hvilket afspejler sig i arbejdet hermed og hvordan vi arbejder med vores dokumentation heraf. For yderligere information: Se under de forskellige uddannelser.

Link til undervisningsevaluering