Efteruddannelse

Studerende igang med at give tænder patina

Efter kort tid på arbejdsmarkedet kan der opstå behov for, at efter- og videreuddanne sig. Det kan være ønsket om at ajourføre, opdatere eller udbygge sine kvalifikationer, fx som følge af arbejdet med nye eller udvidede funktionsområder, eller at der udvikles nye materialer, metoder og teknikker.